Reforma KPK 2019
Zmianie ulega ponad 100 przepisów
Reforma usprawnia postępowanie w sprawach karnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy karne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sędziów oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków!
Najnowsze publikacje dostępne w Systemie Legalis
Publikacje te przybliżą zakres zmian w KPK i ułatwią codzienną pracę.
Kodeks postępowania karnego.
Redakcja: SSA prof. dr hab. Jerzy Skorupka
 • Komentarz do całego KPK
 • Wskazuje konsekwencje wejścia nowych przepisów
 • Niezbędny dla adwokatów i radców prawnych
Apelacje cywilne i karne.
Autor: adw. Stefan Jaworski
 • Dopuszczalność apelacji karnej
 • Podmioty uprawnione do złożenia apelacji
 • Właściwość sądów
 • Termin do wniesienia apelacji karnej
Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
Autor: sędzia SO w Łodzi Michał Błoński, prof. dr hab. Monika Zbrojewska †
Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji
Autor: PPG w st. spoczynku Zdzisław Brodzisz
 • Praktyczne wskazówki dla prokuratora
 • Staranna selekcja orzecznictwa
Przetestuj
bezpłatnie

moduł KPK
w Systemie Legalis
Umów się na spotkanie
i odbierz testowy dostęp.
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nr telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

* Pola wymagane.
Bezpłatny dostęp po spotkaniu z Doradcą Klienta, na okres do 14 dni. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.
Już wkrótce w Systemie Legalis
Dwutomowy komentarz do całego KPK, komentarz do zmian, metodyka, komentarze tematyczne
 • Sędziowski komentarz dla praktyków w dwóch tomach; red. Sędzia dr Dariusz Drajewicz.
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz do ustawy z 19.7.2019 r.; adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, adw. dr Piotr Karlik.
 • Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych - adw. Stefan Jaworski.
 • Omówienie problematyki sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym.
 • Ponad 500 wzorów pism procesowych pogrupowanych według przepisów KPK autorstwa prof. dr hab. Ryszarda A. Stefańskiego.
Moduł Postępowanie karne w Systemie Legalis
Zyskaj dostęp do najnowszych komentarzy do kodeksów, innych ustaw i aktów wykonawczych.

Wersja Standard zawiera m.in.:

 • Komentarze do KPK oraz przepisów wprowadzających pod redakcją prof. P. Hofmańskiego, E. Sadzik i dr. hab. K. Zgryzka.
 • Komentarz do Kodeksu postępowania karnego dr K. Boratyńskiej, dr. A. Górskiego, prof. A. Sakowicza i dr. A. Ważnego.
 • Bogaty wybór komentarzy do instytucji około kodeksowych.

Wersja Premium zawiera m.in.:

 • Komentarze do Kodeksu postępowania karnego pod red. m.in. prof. J. Skorupki, cyklicznie aktualizowane w ramach BeckOK®.
 • Komentarze do Kodeksu karnego wykonawczego pod red. prof. S. Lelentala oraz pod red. prof. J. Lachowskiego.
Zmiany wprowadzone przez Reformę KPK 2019
Przyspieszenie postępowania
Rezygnacja ze zbędnych formalizmów poprzez m.in.: selekcję świadków do przesłuchania, wykorzystanie danych osobowych w postaci numeru telefonu, numeru telefaksu oraz adresu poczty elektronicznej, uznanie dokumentów i protokołów za ujawnione bez odczytywania, wprowadzenie
Przeciwdziałanie obstrukcji procesowej
Możliwość przeprowadzenia dowodu pod nieobecność oskarżonego, brak możliwości ponownego złożenie wniosku o przeprowadzenie dowodu opartego na tych samych okolicznościach faktycznych, wprowadzenie jednolitego mechanizmu rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy sądami różnego rzędu.
Postępowanie odwoławcze
Zmiana polega na modyfikacji przesłanek dotyczących m.in.: oddalenia wniosku dowodowego przez sąd odwoławczy, doprecyzowania zasad i trybu zaskarżania uzasadnień wyroków, ograniczenia zakresu środka odwoławczego w kwestii nieprzeprowadzenia dowodu z urzędu.
Nadzwyczajne środki zaskarżenia
Dopuszczona zostaje możliwość sporządzenia i podpisania kasacji przez adwokata albo radcę prawnego, niebędącego obrońcą lub pełnomocnikiem.
Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
Uznanie skargi nadzwyczajnej za podstawę ubiegania się o odszkodowanie w przypadku niesłusznego skazania, uzupełnienie katalogu uczestników postępowania odszkodowawczego o organ reprezentujący Skarb Państwa.