Brakuje Ci treści w Twoim systemie informacji prawnej? Uzupełnij go!

KPC Online

Jedyny na rynku kompleksowy serwis prawny uwzględniający Reformę KPC 2019

W abonamencie
za 150 zł netto/mies.
Tylko 150 zł netto/mies.

Zawartość KPC Online:

Najnowsze komentarze do KPC
Najnowsze komentarze do KPC
Niezbędna pomoc dla pełnomocników procesowych w sprawach cywilnych.
Serwis bieżących aktualności o nowelizacji KPC
Serwis bieżących aktualności
Codziennie nowe, najważniejsze aktualności prawnicze.
Nowelizacja KPC - aktualny zbiór przepisów
Aktualny zbiór przepisów
Kompleksowa baza prawa polskiego: akty prawne, orzecznictwo, wzory pism i dokumentów.
Webinaria omawiające bieżące zmiany w KPC
Webinaria
Cykl szkoleń online omawiających bieżące zmiany w KPC.
Serwis realizowany przez:
Najnowsze komentarze do KPC
Najszybszy czas reakcji
na zmiany w prawie
Już dostępne w serwisie
Serwis KPC Online jako jedyny oferuje aktualne komentarze
C.H.Beck do zmian w KPC.
Otrzymasz dostęp do:
  • kompendium eksperckiej wiedzy w zakresie procedury cywilnej,
  • praktycznych wyjaśnień problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów,
  • treści komentarzy zawierających dwustan prawny.
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian
Pierwszy i najbardziej aktualny komentarz na rynku
Pozwala szybko zapoznać się z Reformą KPC
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
Komentarz
do całego KPC
Szybko wdrożysz się
w zakres zmian
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Omówienie zmian
ze szczególnym
uwzględnieniem
elektronizacji
postępowania
cywilnego
Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC
Rewolucja w kosztach
sądowych
Racjonalizacja systemu
opłat sądowych
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
Sporządzanie środków
zaskarżenia w postępowaniu
cywilnym
Kodeks postępowania cywilnego - SSN dr hab. Tomasz Szanciło
Komentarz dla praktyków
do całego KPC
autorstwa 25 sędziów
Ponad 4000 stron
w II tomach
Kodeks postępowania cywilnego - prof. dr hab. Andrzej Marciniak
Kodeks postępowania
cywilnego
Najbardziej szczegółowy
komentarz na rynku
Jeszcze w tym roku
Kodeks postępowania cywilnego - prof. SWPS dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski
KPC. Szczegółowe opracowanie przepisów
regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC
Prof. SWPS dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Orzeczenia w procesie cywilnym. Komentarz do art. 316–366 KPC
Orzeczenia w procesie
cywilnym
Komentarz do art. 316–366 KPC
Prof. SWPS dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
Zażalenie w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
Zażalenie
w postępowaniu cywilnym
Prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska,
prof. dr hab. Andrzej Zieliński †
Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz do art. 367-424(12) KPC
Środki zaskarżenia
w postępowaniu
cywilnym
Komentarz do art. 367-424(12) KPC
Prof. SWPS dr hab. Agnieszka
Góra-Błaszczykowska
Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych
Metodyka pracy
adwokata w sprawach
cywilnych
Andrzej Tomaszek
Apelacje cywilne i karne. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
Apelacje cywilne
i karne
Mec. Stefan Jaworski
Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych
Postępowanie cywilne
dla sędziów
i pełnomocników
Prof. USz dr hab. Kinga
Flaga-Gieruszyńska
Serwis bieżących aktualności
Usługa dostarczania bieżących informacji o reformie KPC

„Prawo co dnia”
– prawna część „Rzeczpospolitej”

Codzienne aktualności legislacyjne i orzecznicze

Dynamicznie opracowywane i serwowane treści. Eksperckie komentarze i analiza najnowszych, istotnych dla praktyki stosowania prawa rozstrzygnięć sądów.

Istota orzecznictwa. Wyselekcjonowane, ekspercko opracowane i opatrzone komentarzem renomowanych kancelarii kluczowe orzecznictwo

Dostępne dodatkowo jako subskrybowane treści wprost na skrzynkę poczty elektronicznej!

Artykuły z czasopism C.H.Beck

Opinie z czasopism C.H.Beck – w szczególności z Monitora Prawniczego, Monitora Prawa Pracy, kwartalników ADR. Arbitraż i Mediacja, Iustitia, Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Mediów Elektronicznych, a także wydawnictw partnerskich - Przegląd Prawa Egzekucyjnego, Nowa Currenda Dodatek Naukowy.

Aktualny zbiór przepisów

Akty prawne

Serwis zawiera komplet aktów źródłowych od 1918 r. oraz gwarantuje dotarcie do ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw.

Orzecznictwo

Bogata baza najbardziej aktualnego orzecznictwa sądów polskich i europejskich w tym orzeczeń Sądu Najwyższego.

Wzory pism i formularze

  • Wzory umów
  • Autorskie wzory pism procesowych
  • Wzory urzędowe, w tym formularze

Kierunki orzecznicze

  • Porównanie nurtów w orzecznictwie sądowym
  • Aktualizowane na bieżąco
Webinaria
Dostęp do wszystkich webinariów realizowanych w trakcie abonamentu (3-4 w roku)
50-minutowe praktyczne szkolenia
Interaktywna forma - możliwość zadawania pytań
Zamów dostęp

albo

Zadzwoń

22 311 22 22

Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Priorytetowa
obsługa
zgłoszeń

Wypełnij formularz

a skontaktujemy się z Tobą

Wyślij
Już teraz - pobierz bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Kapitał Spółki: 88 000 zł