Przetestuj System Legalis

Umów się na spotkanie
i odbierz testowy dostęp
do pełnej wersji programu

Zadzwoń:

22 311 22 22

Koszt połączenia wg taryfy operatora.

lub zostaw nr telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

* Pola wymagane.
Bezpłatny dostęp po spotkaniu z Doradcą Klienta, na okres 14 dni. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

1
Cyklicznie aktualizowane komentarze do głównych ustaw podatkowych
PDOPRU, PDOFIZ, VAT - pisane przez praktyków
 • Ordynacja podatkowa pod redakcją prof. H. Dzwonkowskiego
 • Podatki dochodowe pod redakcją dr. J. Marciniuka oraz W. Dmocha
 • Podatek od towarów i usług pod redakcją T. Michalika
 • Dyrektywa VAT 2006/112
 • Kodeks karny skarbowy
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
2
Podatki w praktyce

Specjalistyczne opracowania do praktycznych zagadnień prawa podatkowego:

 • Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku
 • Problematyka obrotu fakturami wystawionymi w sposób nierzetelny
 • Ceny transferowe
 • Dyrektywy unijne
 • Rachunkowość
 • Środki zaskarżenia w sprawach podatkowych
 • Kontrola podatkowa
3
Kompletna i aktualizowana codziennie Baza Prawa

Kompleksowy zbiór aktualnych przepisów
z zakresu prawa podatkowego:

 • Ordynacja podatkowa
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy
 • Podatki i opłaty lokalne

Ponad 357 000 urzędowych interpretacji
podatkowych:

 • Ministra Finansów
 • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
 • Izby Skarbowej w Warszawie
 • Izby Skarbowej w Bydgoszczy
 • Izby Skarbowej w Katowicach
 • Izby Skarbowej w Poznaniu
 • Izby Skarbowej w Łodzi
4
Bogate orzecznictwo
 • Codzienna aktualizacja treści
 • Liczna baza orzeczeń w zakresie prawa
  podatkowego
 • Glosy i opracowania – eksperckie
  komentarze do najświeższych
  i najważniejszych dla praktyki orzeczeń
  w sprawach podatkowych
 • Kierunki orzecznicze – analiza nurtów
  w orzecznictwie podatkowym
5
KOMENTARZE PODATKOWE - prof. Modzelewski

KOMENTARZE PODATKOWE
prof. Modzelewskiego to m.in.:

 • Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług
 • Komentarz do Dyrektywy 2006/112/WE
 • Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym
 • Komentarz do Ustawy o podatku dochodowym
  od osób fizycznych
 • Komentarz do ustawy o podatku dochodowym
  od osób prawnych
 • Komentarz do podatków: rolnego, leśnego
  i od nieruchomości
 • oraz wiele innych specjalistycznych wydawnictw
  Instytutu analizujących zmiany w prawie podatkowym.
Publikacje serii „Prawo Podatkowe” Instytutu Studiów
Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy dostępne on-line
wyłącznie w Systemie Legalis.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Najbardziej znany specjalista
w dziedzinie podatków i prawa
podatkowego. Profesor Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego.

Autor i współautor kilku tysięcy
publikacji książkowych i artykułów
poświęconych głównie podatkom
i prawu podatkowemu.

6
Pełna lista komentarzy, monografii i czasopism C.H.Beck
zawartych w Systemie Legalis