Komentarze „Prawo Podatkowe”

Instytutu Studiów Podatkowych
Modzelewski i Wspólnicy

dostępne online w Systemie Legalis

System Legalis oferuje specjalistyczne treści dla wszystkich osób zajmujących się zawodowo prawem podatkowym.

Kompletna Baza Prawa z aktualizowanymi na bieżąco regulacjami dotyczącymi podatków, obszerna baza
orzecznictwa, interpretacje podatkowe, cenione i cyklicznie aktualizowane komentarze C.H.Beck do przepisów
podatkowych oraz eksperckie opracowania prof. Witolda Modzelewskiego to najlepsze wsparcie w interpretacji
tych skomplikowanych regulacji.

Umów się na spotkanie i odbierz
testowy dostęp*
do pełnej wersji Systemu Legalis

Przetestuj komentarze podatkowe
C.H.Beck i prof. W. Modzelewskiego

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw nr telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

Wyślij >>

* Bezpłatny dostęp na okres 14 dni. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

Opłata za połączenia telefoniczne pobierana jest według stawek danego operatora.

KOMENTARZE PODATKOWE C.H.Beck
Wersja standard
zawiera m.in.:
 • kompleksowe komentarze do głównych ustaw
  podatkowych (ordynacja podatkowa
  – prof. H. Dzwonkowski; podatki dochodowe
  – dr J. Marciniuk, W. Dmoch, podatek od towarów
  i usług – T. Michalik, podatek akcyzowy),
 • komentarze do podatku od czynności
  cywilnoprawnych, podatku od spadków
  i darowizn, podatków lokalnych,
 • monografie, analizy i artykuły z czasopism:
  Monitor Podatkowy, Nieruchomości C.H.Beck.
Wersja premium
zawiera dodatkowo m.in.:
 • najobszerniejsze, praktyczne podatkowe
  komentarze Becka do podatku VAT
  – J. Martini, Dyrektywy VAT 2006/112,
  kontroli skarbowej, KKS,
 • komentarz BeckOK® do Podatku
  dochodowego od osób prawnych
  opracowany przez ekspertów,
 • najnowsze, istotne w sprawach podatkowych
  interpretacje i orzecznictwo opracowane
  przez ekspertów.
KOMENTARZE PODATKOWE - prof. Modzelewski
KOMENTARZE PODATKOWE
prof. Modzelewskiego to m.in.:
 • Komentarz do ustawy o podatku
  od towarów i usług
 • Komentarz do Dyrektywy 2006/112/WE
 • Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym
 • Komentarz do Ustawy o podatku dochodowym
  od osób fizycznych
 • Komentarz do ustawy o podatku dochodowym
  od osób prawnych
 • Komentarz do podatków: rolnego, leśnego
  i od nieruchomości

Publikacje serii „Prawo Podatkowe”
Instytutu Studiów Podatkowych
Modzelewski i Wspólnicy po raz
pierwszy dostępne on-line oraz
wyłącznie w Systemie Legalis.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Najbardziej znany specjalista
w dziedzinie podatków i prawa