Przetestuj Legalis
Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby
i uruchomi dostęp
do pełnej wersji programu →
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nr telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

* Bezpłatny dostęp na okres 14 dni. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.
Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.
1
Cyklicznie aktualizowane komentarze do głównych ustaw podatkowych PDOPRU,
PDOFIZ, VAT - pisane przez praktyków
 • Ordynacja podatkowa pod redakcją prof. H. Dzwonkowskiego
 • Podatki dochodowe pod redakcją dr. J. Marciniuka oraz W. Dmocha
 • Podatek od towarów i usług pod redakcją T. Michalika
 • Dyrektywa VAT 2006/112
 • Kodeks karny skarbowy
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
2
Eksperci o nowych przepisach i obowiązkach podatników w 2020 r.
Profesor Adam Mariański wymienia i komentuje pięć pozytywnych oraz pięć negatywnych rozwiązań wprowadzonych
przez ustawodawcę w 2019 r. w zakresie prawa podatkowego.
3
Serwis bieżących aktualności

„Prawo co dnia”

- prawna część „Rzeczpospolitej”

Codzienne aktualności legislacyjne i orzecznicze w podatkach

Nowe stawki, nowe obowiązki, ulgi i projektowane zmiany.

Istota orzecznictwa

Wyselekcjonowane, ekspercko opracowane i opatrzone
komentarzem renomowanych kancelarii kluczowe
orzecznictwo.

Artykuły z czasopism C.H.Beck

Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy,
Nieruchomości C.H.Beck

Stały dostęp do bieżących artykułów problemowych
z zakresu podatków, ceł, rachunkowości.
Aktualne orzecznictwo SN i NSA oraz wyjaśnienia
Ministerstwa Finansów.

4
Kompletna i aktualizowana codziennie Baza Prawa
Kompleksowy zbiór aktualnych przepisów
z zakresu prawa podatkowego:
 • Ordynacja podatkowa
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy
 • Podatki i opłaty lokalne
Ponad 377 000 urzędowych interpretacji
podatkowych:
 • Ministra Finansów
 • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
 • Izby Skarbowej w Warszawie
 • Izby Skarbowej w Bydgoszczy
 • Izby Skarbowej w Katowicach
 • Izby Skarbowej w Poznaniu
 • Izby Skarbowej w Łodzi
5
Podatki w praktyce
Specjalistyczne opracowania do praktycznych
zagadnień prawa podatkowego:
 • Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku
 • Problematyka obrotu fakturami wystawionymi
  w sposób nierzetelny
 • Ceny transferowe
 • Dyrektywy unijne
 • Rachunkowość
 • Środki zaskarżenia w sprawach podatkowych
 • Kontrola podatkowa
6
Pełna lista komentarzy, monografii i czasopism C.H.Beck
zawartych w Systemie Legalis