Legalis Księgowość Kadry Biznes

System dedykowany księgowym, kadrowym i innym specjalistom
w firmach, którzy w codziennej pracy analizują przepisy prawa. Zapewnia wsparcie w zakresie m.in.: ochrony danych osobowych, prawa pracy, podatków, rachunkowości, BHP, przetargów, prawa konsumenckiego, umów cywilnoprawnych.

Dostęp do bazy prawa polskiego, orzecznictwa, stanowisk urzędowych, wzorów dokumentów, kalkulatorów, wskaźników, klasyfikacji.

Oferuje dostęp do Poradni eksperckiej, w której doświadczeni praktycy odpowiadają na pytania drogą telefoniczną lub mailową.

PRZETESTUJ
Legalis Księgowość Kadry Biznes

Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby
i uruchomi dostęp
do pełnej wersji programu

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw nr telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

Wyślij >>
Testowy, bezpłatny dostęp na okres 14 dni. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.

* Pola wymagane.

Zasady przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Opłata za połączenia telefoniczne pobierana jest według stawek danego operatora.

Sprawdź

moduły komentarzowe
oraz moduły specjalistyczne

 • Księgowość
  i podatki

 • Kadry i płace

 • RODO

 • Umowy i obrót gospodarczy

 • Budownictwo
  i nieruchomości

 • Zamówienia publiczne

 • BHP

 • Poradnia ekspercka

Moduł Księgowość i podatki

Moduł ułatwia realizację zadań z zakresu rachunkowości i podatków w firmie. Dzięki obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników i komentarzy do kluczowych ustaw, osoby odpowiedzialne za decyzje księgowe znajdą wskazówki w zakresie rozliczeń VAT, podatków dochodowych i podatków lokalnych oraz zwolnień od nich.

Niezbędne narzędzia

w pracy księgowych

Ekspercka wiedza

dedykowana księgowym
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu księgowości, sprawozdawczości, VAT, podatków dochodowych, podatków lokalnych
2
komplet poradników z zakresu rachunkowości
i podatków, np.:
- Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe (Helin, Zorde, Bernaziuk, Kowalski)
- Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 (Hołda), Dokumentacje podatkowe (Mika)
- Zwrot różnicy VAT po nowelizacji przepisów w 2017 r. (M. Przybylski)
- Ordynacja podatkowa 2019. Poradnik dla praktyków (Mariański)
- Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (Jurasz)
- Mechanizm podzielonej płatności w pytaniach i odpowiedziach (Fornalik, Przybylski)
- Informacje o schematach podatkowych (Szymański)
3
interpretacje podatkowe oraz orzecznictwo dotyczące podatków
4
komplet komentarzy do ustaw z zakresu rachunkowości i podatków, np.:
- Ordynacja podatkowa (Dzwonkowski)
- Ustawa o obligacjach (Wierzbowski)
- Ustawa o rachunkowości(A. Helin)
- VAT (T. Michalik)
- Podatek dochodowy od osób fizycznych
(red. J. Marciniuk)
- Podatek dochodowy od osób prawnych (W. Dmoch)
- Akcyza (red. M. Zimny)
- Ceny transferowe. Komentarz do zmian rozporządzenia MF (J. Mika)
5
opinie z czasopisma „Monitor Podatkowy”.

Moduł Kadry i płace

Moduł ułatwia realizację zadań z zakresu prowadzenia spraw pracowniczych i rozliczania wynagrodzeń. Dzięki obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników i komentarzy do kluczowych ustaw osoby odpowiedzialne za zatrudnienie w firmie znajdą wskazówki, jak rozwiązać problemy kadrowe.

Niezbędne narzędzia

w pracy kadrowych

Ekspercka wiedza

dedykowana kadrowym
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i PIT
z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania pracowników samorządowych, państwowych, nauczycieli, służby zdrowia
2
orzecznictwo i stanowiska urzędowe z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i PIT,
3
komplet poradników z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i PIT, m.in.:,
- Akta osobowe (M. Nałęcz)
- Lista płac w praktyce (M. Pigulski)
- Dokumentacja czasu pracy (Ł. Prasołek)
- Podróże służbowe pracowników (M. Rotkiewicz)
- Fundusz świadczeń socjalnych (M. Nałęcz)
- Świadectwo pracy (M. Nałęcz)
- Zarządzanie czasem pracy przez menedżerów (Prasołek)
- Pracownicze Plany Kapitałowe. Obowiązki pracodawcy (Wojewódka)
4
komplet komentarzy z zakresu prawa pracy i dziedzin pokrewnych, m.in.:
- Kodeks pracy (red. W. Muszalski)
- Ustawa o związkach zawodowych (Czarnecki, Grzebyk, Reda-Ciszewska, Surdykowska)
- Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(A. Radzisław)
- Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (T. Niedziński,
E. Nurzyńska-Wereszczyńska)
- Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
(K. Antolak-Szymanski, T. Niedziński)
5
opinie z czasopism „Monitor Prawa Pracy” oraz „KadryInfo”
6
kalkulatory dotyczące zagadnień prawa pracy.

Moduł RODO

Moduł ułatwia realizację zadań z zakresu ochrony danych osobowych. Dzięki obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników i komentarzy do kluczowych ustaw, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danych w firmie znajdą wskazówki, jak rozwiązać problemy związane z danymi osobowymi.

Niezbędne narzędzia

w pracy inspektora ochrony danych

Ekspercka wiedza

dedykowana inspektorom ochrony danych
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu ochrony danych osobowych, oceny ryzyka, oceny skutków dla ochrony danych (DPIA), certyfikacji
2
komplet poradników z zakresu ochrony danych osobowych, m.in.:,
- Ochrona danych osobowych w małej i średniej firmie. Kontrola poprawności wdrożenia RODO.
- Metodyka, procedury, wzory (A. Sagan)
- Ochrona danych osobowych praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców (L. Kępa)
- Ochrona danych osobowych w marketingu i sprzedaży (M. Gumularz)
- Klauzule RODO. Wzory klauzul z praktycznym komentarzem (A. Sagan)
- Vademecum inspektora ochrony danych (Kołodziej)
3
komplet komentarzy do ustaw najczęściej wykorzystywanych w pracy m.in.:
- Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz (pod. red. P. Litwińskiego)
- Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz (pod. red. P. Litwińskiego)
- Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem
i zwalczaniem przestępczości. Komentarz
(pod. red. A. Grzelak)
4
opinie z czasopism „Prawo mediów elektronicznych”
i „Informacja w administracji publicznej”

Moduł Umowy i obrót gospodarczy

Dedykowany firmom, które potrzebują wsparcia w takich obszarach jak: prawo spółek, umowy cywilnoprawne, informacja gospodarcza.

Niezbędne narzędzia

w pracy kadry zarządzającej

Ekspercka wiedza

dotycząca umów i obrotu gospodarczego
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności oraz orzecznictwo z zakresu prawa spółek, ochrony danych osobowych, umowów cywilnoprawnych, informacji gospodarczej.
2
komplet poradników umożliwiających realizację codziennych zadań dotyczących umów, prawa handlowego i gospodarczego, np.:
- Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji (P. Biernacki, G. Mikołajczuk)
- Wkłady niepieniężne do spółek handlowych
(U. Promińska)
- Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej
(R. Tanajewska)
- Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym (R. Kulski)
- Nieważność czynności prawnej (M. Gutowski)
- Prawne instrumenty zarządzania zgrupowaniem spółek kapitałowych (Moskała)
- Pojęcie inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym (Pyka)
3
komplet komentarzy z zakresu obrotu gospodarczego, m.in.:
- Kodeks cywilny (K. Osajda)
- Kodeks postępowania cywilnego (E. Marszałkowska-Krześ)
- Kodeks spółek handlowych (Z. Jara)
- Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (K. Osajda)
- Prawo energetyczne (Czarnecka, Ogłódek)
- Prawo własności przemysłowej (R. Skubisz)
- Prawo restrukturyzacyjne (S. Gurgul)
- Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (A. Wierzbica)
4
orzecznictwo z zakresu prawa spółek i działalności gospodarczej
5
opinie z czasopisma „Monitor prawniczy”.

Moduł Budownictwo i nieruchomości

Moduł przeznaczony dla firm z sektora budowlanego, działających na rynku nieruchomości. Omawia procedury budowlane, zarządzanie nieruchomościami, prawa na nieruchomościach.

Niezbędne narzędzia

w pracy specjalistów z zakresu nieruchomości

Ekspercka wiedza

z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu prawa budowlanego, w tym procesu budowlanego, z uwzględnieniem warunków
i wymogów technicznych w budownictwie; obrót nieruchomościami deweloperskimi
2
komplet poradników dla specjalistów sektora budowlanego i rynku nieruchomości, m.in.:
- Prawo nieruchomości (R. Strzelczyk)
- Służebność przesyłu (M. Nowak)
- Decyzja w sprawie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu (M. Nowak)
- Umowa o roboty budowlane (D. Okolski)
- Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy
w systemie in-house (J. Pawelec)
- Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym
(M. Kuliński)
- Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości
oraz procedury ewidencyjne (M. Wolanin)
3
komplet komentarzy z zakresu prawa budowlanego
i nieruchomości, m.in.:
- Prawo budowlane (G. Kuźma, R. Tymiec)
- Prawo wodne. Pozwolenia wodnoprawne (M. Łuczak, M. Tomaszewska)
- Prawo energetyczne (M. Kuliński)
- Prawo budowlane i nieruchomości (D. Okolski)
- Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
w Polsce (I. Wereśniak-Masri)
- Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
(Z. Niewiadomski, K. Jaroszyński, A. Szmytt,
Ł. Złakowski)
- Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(A. Grabowska-Toś, P. Wancke)
4
orzecznictwo z zakresu prawa budowlanego
i nieruchomości,
5
opinie z zasopisma „Nieruchomości”.

Moduł Zamówienia publiczne

Moduł dla firm uczestniczących w procedurach przetargowych. Omawia procedury i tryby przetargowe, umowy o udzielanie zamówień publicznych, środki ochrony prawnej.

Niezbędna narzędzia

w pracy specjalistów z zakresu zamówień publicznych

Ekspercka wiedza

dotycząca zamówień publicznych
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu prawa zamówień publicznych,
w tym procedur przetargowych, umów o udzielenie zamówienia publicznego, zasad przygotowania dokumentacji, wyboru najkorzystniejszej oferty itp.
2
komplet poradników z zakresu zamówień publicznych umożliwiających realizację codziennych zadań związanych z udziałem w przetargach, w tym m.in.:
- Vademecum zamawiającego (A. Gawrońska-Baran)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - na usługi lub dostawy i roboty budowlane (A. Gawrońska-Baran)
- Uproszczone procedury w zamówieniach na usługi społeczne (A. Smerd)
- Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (A. Hryc-Ląd, A. Smerd)
- Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (G. Klich)
- Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw
(M. Kuźma)
- Przestępstwo zmowy przetargowej(M. Sieradzka)
3
orzecznictwo KIO w zakresie sporów na gruncie prawa zamówień publicznych
4
komplet komentarzy do Prawa zamówień publicznych
i innych aktów związanych z przetargami, m.in.;
- Prawo zamówień publicznych (J. Pieróg)
- Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze (J. Pieróg, M. Jaworska, J. Presz-Król)
- Uproszczone procedury w zamówieniach na usługi społeczne (A. Smerd)
- Prawo zamówień publicznych. Procedura odwrócona (A. Szyszkowski)
- Dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
w sprawie zamówień publicznych (J. Pawelec)
- Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
(M. Bejm, P. Bogdanowicz, P. Piotrowski)
- Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(I. Skubiszak-Kalinowska)
5
opinie z czasopism „Prawo Zamówień Publicznych” oraz „Zamówienia publiczne DORADCA”.

Moduł BHP

Moduł dla firm produkcyjnych, stosujących procedury BHP. Omawia takie tematy jak: ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy, instrukcje stanowiskowe, badania lekarskie i szkolenia BHP.

Niezbędne narzędzia

w pracy specjalistów z zakresu BHP

Ekspercka wiedza

dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów (w tym listy kontrolne) i aktualności z zakresu tematyki wypadków przy pracy, chorób zawodowych, badań lekarskich, oceny ryzyka zawodowego, instruktarze stanowiskowe
2
poradniki wspomagające realizację codziennych zadań związanych z BHP, w tym m.in.:
- Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty
(M. Bosak, G. Rączka, E. Ura)
- BHP w służbie zdrowia (A. Kujawa, A. Kaczocha)
- BHP w oświacie (M. Abramowski, S. Wójcik)
- Badania lekarskie - Okulary korekcyjne - Szkolenia bhp - Stanowiska pracy. Poradnik bhp dla pracodawcy
(B. Naróg)
- Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty
(M. Bosak)
3
komentarze z prawa pracy i innych dziedzin powiązanych z BHP, tym m.in.:
- Kodeks pracy (W. Muszalski)
- Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (K. Antolak-Szymański, T. Niedziński)
- Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(A. Radzisław)
- Społeczne ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe
(M. Gersdorf, B. Gudowska)
4
orzecznictwo w zakresie zasad bezpiecznej
i higienicznej pracy.

Moduł Poradnia Ekspercka

Poradnia ekspercka umożliwia konsultację problemów ze specjalistą z danej tematyki. W systemie działają następujące poradnie:

 • Księgowość i podatki
 • Kadry i płace
 • RODO
PORADA
W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE
Dostęp do poradni umożliwia otrzymanie indywidualnej opinii eksperta w trudnej sprawie. Konsultacje pozwalają zaoszczędzić czas i są cenną wskazówką przy podejmowaniu decyzji.
GOTOWE
ROZWIĄZANIA
Porady przygotowywane przez ekspertów zawierają konkretne wskazówki jak postąpić, np. gotowe rozliczenie w sprawach wynagrodzeń lub schemat zaksięgowania zdarzeń gospodarczych.
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 (budynek North Gate), 00-203 Warszawa
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Kapitał Spółki: 88 000 zł