Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

  • Połączone źródła danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego.
  • Ocena standingu finansowego przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdania finansowe z e-krs.
  • Dodatkowe źródła danych o podmiocie: dofinansowania, zamówienia publiczne, zadłużenia, monitoring mediów.
  • Graficzne powiązania biznesowe z osobami i podmiotami.
Potrzebujesz zweryfikować kontrahenta lub ocenić ryzyka? Poznaj Beck KRS

Przetestuj Beck KRS

Zadzwoń: 22 311 22 22 lub zostaw nr telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

Koszt połączenia wg taryfy operatora

System informacji gospodarczej Beck KRS zawiera:
Podmioty

Beck KRS umożliwia wgląd w dane i relacje ponad 4 500 000 osób i podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Liczba ta obejmuje zarówno Rejestr Przedsiębiorców KRS jak i Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ.

Powiązania dotyczą podmiotów oraz osób fizycznych pełniących w nich różne funkcje – począwszy od członków zarządu, poprzez wspólników, prokurę i członków rad nadzorczych, a skończywszy na likwidatorach i kuratorach.

Dostępne są także powiązania wzajemne między podmiotami, np. powiązania kapitałowe czy też informacje o przekształceniach.

Dokumenty z KRS

System Informacji Gospodarczej Beck KRS oferuje Użytkownikom dostęp do dokumentów źródłowych w postaci odpisów aktualnych i pełnych z KRS oraz ogłoszeń z Monitora Sądowego i Gospodarczego, wraz z historią zmian oraz aktualnym stanem wszystkich danych.

Zobacz przykład
Historia zmian

Historia zmian danych rejestrowych jest prezentowana na dwa sposoby – jako interaktywna oś czasu oraz uporządkowana lista wpisów. Oś czasu pozwala filtrować wydarzenia według typu. Każdy z widoków dodatkowo odsyła do materiałów źródłowych w postaci ogłoszeń MSiG.

Powiązania
kapitałowo-osobowe

Przeglądarka powiązań kapitałowo-osobowych oparta o grafy i tabelaryczne zestawienia pozwala dokładnie przeanalizować strukturę badanego podmiotu oraz jego udział w obrocie gospodarczym.

Zestawienia tabelaryczne prezentują aktualne i historyczne relacje przez pryzmat osób, funkcji i portfeli udziałów. Daje to wgląd w wiele poziomów wzajemnych powiązań gospodarczych.

Uzupełnieniem statycznych zestawień jest interaktywny graf powiązań. Z jego pomocą można eksplorować powiązania kapitałowo-osobowe zrekonstruowane w oparciu o dane rejestrowe. Co ważne, graf można wygenerować na dowolną datę.

Zobacz przykład
Sprawozdania
finansowe

Beck KRS umożliwia dostęp do sprawozdań publikowanych w e-krs od 2017 r. wraz z ich bieżącą aktualizacją.

  • Nielimitowane ilości pobrań.
  • Oryginalne pliki .csv z e-krs automatycznie konwertowane do formatu Excel (.xls).
  • Wgląd do szczegółowego bilansu, rachunku zysków i strat, a także do zestawień zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.
  • W sprawozdaniach - komentarze spółek i opinie biegłych rewidentów.
Przetargi i dotacje

Beck KRS agreguje dane z Biuletynu Zamówień Publicznych i stron Komisji Europejskiej. Pozwala to ocenić skalę zamówień publicznych przyznanych analizowanemu podmiotowi oraz wielkość pozyskanych przez niego dofinansowań.

Dane można przeglądać w formie czytelnej listy opatrzonej wykresem ilustrującym dynamikę wartości zamówień i dotacji na przestrzeni lat.

Organizacje
społeczne

Beck KRS oferuje również wgląd w dane i relacje podmiotów z Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ.

Zobowiązania

Aktualny wykaz informacji o zadłużeniu z KRS i z publicznych giełd długów wraz z kwotami.

Media

Baza wiadomości oraz doniesień prasowych z internetowego monitoringu mediów opartego o wybrane portale.

Każdy wpis opatrzony tytułem, źródłem oraz datą publikacji wraz aktywnym odesłaniem do przywołanego artykułu prasowego.