System Informacji Prawnej Legalis

dla Aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie

Treści autorskie C.H.BECK
do najważniejszych dziedzin prawa

Komentarze C.H.Beck z 12 dziedzin prawa
oraz wszystkie numery czasopisma Monitor Prawniczy

Komentarze do najważniejszych ustaw wybitnych Autorów, przedstawicieli doktryny i praktyki, m.in.:

 • prof. dr hab. E. Gniewek
 • prof. dr hab. A. Zieliński
 • dr hab. K. Flaga-Gieruszyńska
 • prof. UWM, dr hab. A. Góra-Błaszczykowska
 • prof. dr hab. J. A. Strzępka
 • prof. dr hab. J. Szwaja
 • prof. dr hab. A. Grześkowiak
 • prof. KUL dr hab. K. Wiak
 • prof. zw. dr hab. M. Wierzbowski
 • prof. dr hab. Z. Niewiadomski
 • prof. dr hab. W. Muszalski
 • prof. dr hab. A. M. Świątkowski

Dziedziny prawa:

 • Prawo cywilne
 • Postępowanie cywilne
 • Prawo spółek handlowych
 • Prawo karne
 • Postępowanie karne
 • Prawo pracy
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo administracyjne
 • Prawo nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

BeckOK® - komentarze zawsze aktualne

 • kwartalnie aktualizowane – co 90 dni zespół autorów wprowadza najnowsze orzecznictwo i rozbudowuje
  treść komentarzy
 • interaktywne – bogaty system linkowania z bazą wiedzy, trzypłaszczyznowa struktura, wygodna nawigacja
 • praktyczne – stworzone przez prawników praktyków do mobilnego użytku

Oferta komentarzy BeckOK® obejmuje:

 • Kodeks cywilny (wraz z przepisami
  wprowadzającymi) – red. dr hab. Konrad Osajda
 • Kodeks postępowania cywilnego
  – red. prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  – red. dr hab. Konrad Osajda
 • Kodeks spółek handlowych
  – red. r.pr. Zbigniew Jara
 • Kodeks karny
  – red. prof. dr. hab. Ryszard Stefański
 • Kodeks postępowania karnego
  – red. prof. dr hab. Jerzy Skorupka
 • Kodeks postępowania administracyjnego
  – red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski,
  red. prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska
 • Kodeks pracy
  – red. dr hab. Krzysztof Walczak
 • Prawo budowlane i nieruchomości
  – red. Dariusz Okolski
 • Prawa konsumenta
  – red. dr hab. Konrad Osajda
 • Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe
  – red. dr hab. Konrad Osajda
 • Finanse publiczne
  – red. dr Agnieszka Mikos-Sitek, dr Rafał Bucholski
 • Zamówienia publiczne
  – red. r.pr. Marzena Jaworska
 • COVID-19. Ustawy antykryzysowe
  – red. dr Kamil Szmid

Baza prawa Funkcjonalności i zawartość

 • Gwarancja dostępu do ujednoliconych aktów Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich. W Bazie prawa Legalis znajduje się komplet aktów źródłowych od 1918 r.
 • System Legalis to ponad 256 000 aktów z Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich oraz dzienników resortowych a także ponad 224 000 aktów urzędowych Unii Europejskiej.
 • Orzecznictwo – największa liczba najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego w danych po 1989 r.
  Kompletna Baza prawa Legalis zawiera blisko 2 500 000 orzeczeń wydanych od 1925 r.
 • Baza wzorów pism i umów – zawiera ponad 28 500 formularzy. Część wzorów zawiera praktyczne
  objaśnienia
  .
 • Polska Bibliografia Prawnicza opracowana przez specjalistów PAN. Obejmuje wszystkie pozycje od 1978 r., łącznie ponad 382 000 tytułów.

Kierunki orzecznicze 

  Porównanie poglądów występujących w orzecznictwie sądowym. Każdy kierunek orzeczniczy zawiera:

  • omówienie zagadnienia merytorycznego i przedstawienie na nie różnych poglądów judykatury,
  • powołanie przykładów orzeczeń ilustrujących każdy z poglądów,
  • komentarze eksperckie do wybranych, najciekawszych orzeczeń,
  • powiązania z aktami prawnymi i hasłami.

Unikalne funkcjonalności Systemu Legalis

1. Tytuły od Redakcji do orzeczeń – ponad 598 000 System Legalis to prekursor i lider w zakresie stosowania
     tytułów od Redakcji do orzeczeń, ułatwiających zapoznanie się z tematyką orzeczenia.

2. Podgląd linków:

 • szybki podgląd powoływanej treści aktu
  lub orzeczenia,
 • zachowany kontekst informacji.

3. Wyszukiwanie w Systemie Legalis:

 • uwzględnia nazwy skrócone (np.: kpc, ZUS, SN)
  oraz potoczne, (np.: adopcja-przysposobienie,
  kodeks drogowy-prawo o ruchu drogowym),
 • podział wyników wyszukiwania orzeczeń według izb Sądu Najwyższego,
 • zawężanie wyników do wybranych
  dokumentów,
 • skład sądu w kryteriach wyszukiwania
  orzeczeń.

4. Alerty o zmianach w prawie – codzienny monitoring zmieniających się aktów prawnych.

5. Cytowanie orzeczeń w komentarzach, powiązanych z określonym przepisem prawnym.

6. Wszystkie treści autorskie są stosownie powiązane z artykułami aktów
     prawnych
. Odesłania znajdują sie nie tylko w treści wspomnianych publikacji, ale również przy jednostkach
     przepisów, na które się powołano.

7. Możliwość szybkiego porównania komentarzy jednego autora z drugim czytając ten sam przepis.Serwis aktualności prawnych
Najważniejsze i najświeższe aktualności prawne legislacyjne i orzecznicze

 • n.ius® – autorskie opracowania projektowanych
  i bieżących zmian w prawie.

 • Codzienne, najważniejsze wiadomości z „Prawa co dnia” – prawnej części dziennika „Rzeczpospolita”.