Kompleksowe wsparcie
jednostek sektora finansów publicznych

Największa baza
porad i praktycznych
rozwiązań

Stałe wsparcie ekspertów
pomagających podjąć
najlepsze decyzje

Szybki dostęp
do bogatej bazy
narzędzi

Dedykowane strony modułu
poświęcone najważniejszym
obszarom
działalności urzędu

Legalis Administracja gwarantuje dostarczenie specjalistycznej wiedzy pracownikom jednostek sektora publicznego. Tym samym pozwala na efektywne i zgodne z prawem funkcjonowanie urzędu, co przekłada się na dobre relacje z organami nadzoru jak i mieszkańcami.

Przetestuj bezpłatnie Legalis Administracja
Doradca zdalnie zbada Twoje potrzeby
i uruchomi dostęp do pełnej wersji programu

Zadzwoń: 22 311 22 22 lub zostaw nr telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

Testowy, bezpłatny dostęp na okres 14 dni. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.
* Pola wymagane.
Zasady przetwarzania danych osobowych.Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.
Opłata za połączenia telefoniczne pobierana jest według stawek danego operatora.
W Legalis Administracja znajdziesz treści dostosowane
do potrzeb każdej jednostki finansów publicznych:

Finanse publiczne,
księgowość
i podatki

Kadry i płace

Postępowanie
administracyjne
i egzekucyjne

Ustrój
i organizacja

Informacja
publiczna
i bezpieczeństwo
publiczne

Zamówienia
publiczne

Budownictwo,
architektura
i urbanistyka

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska

Oświata

Pomoc społeczna

Ochrona zdrowia

Kultura i sport

Gospodarka
nieruchomościami

COVID - 19

Zawartość Systemu Legalis Administracja:
  • Praktyczne poradniki
  • Aktualności
  • Wzory dokumentów
  • Komentarze do ustaw
  • Poradnia ekspercka
  • Opinie z czasopism
  • Praktyczne wyjaśnienia
  • Orzecznictwo sądów
  • Baza prawa polskiego
Praktyczne poradniki z zakresu działania sektora publicznego, takie jak: Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych (Walczak), Tworzenie aktów prawa miejscowego (Gawłowski, Kozłowski, Sobolewska), Akta osobowe (Nałęcz), Dotacje oświatowe (Lachiewicz, Pawlikowska), Vademecum głównego księgowego (Walczak, Kaczurak-Kozak), Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta (Jerzmanowski).
Komplet cenionych komentarzy Wydawnictwa C.H.Beck omawiających kluczowe dla sektora publicznego ustawy m.in. Kodeks postępowania administracyjnego (Hauser, Wierzbowski), Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Jaworski, Wolanin), Kodeks pracy (Muszalski), Ordynacja podatkowa (Dzwonkowski), Ustawa o finansach publicznych (Misiąg), Prawo zamówień publicznych (Hauser).
Praktyczne wyjaśnienia dedykowane każdej dziedzinie działania sektora publicznego. Gotowe wyjaśnienia na odpowiedzi z praktyki urzędników. Eksperci wyjaśniają jak postąpić w konkretnym przypadku wskazując uzasadnienie i podstawę prawną.
Aktualności samorządowe i sektora publicznego w obszarze szybko zmieniających się przepisów.
Dostęp do dedykowanej poradni eksperckiej – poradnia obejmuje wszystkie moduły! Otrzymasz indywidualną pomoc eksperta w rozwiązaniu problematycznych kwestii. Konsultacje pozwalają zaoszczędzić czas i są cenną wskazówką przy podejmowaniu decyzji lub w rozmowach ze współpracownikami.
Orzecznictwo sądów administracyjnych, SN, NSA, WSA, SA oraz TK. Uchwały regionalnych izb obrachunkowych a także wzory uchwał rad gmin i powiatów oraz urzędowe wyjaśnienia Urzędów i Izb Skarbowych oraz interpretacje Ministra Finansów
Wzory dokumentów w tym wzory uchwał, decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć.
Opinie z czasopism takich jak „Nieruchomości”, „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego”, „Monitor Podatkowy”, „Monitor prawa pracy”, „Kadry info”.
Bazę prawa polskiego, czyli komplet ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych z zachowaniem wersji czasowych. Każda jednostka redakcyjna zawiera odesłania do aktów wykonavwczych, orzecznictwa, wyjaśnień i komentarzy.