PRZETESTUJ SYSTEM LEGALIS

Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby
i uruchomi dostęp do pełnej wersji programu

Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nr telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

Wyślij

Testowy, bezpłatny dostęp na okres do 14 dni. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.

* Pola wymagane.
Zasady przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności..

Sprawdź, jak szybko i skutecznie dotrzeć do informacji w Systemie Legalis. Poznaj metody efektywnej pracy z aktami prawnymi, orzeczeniami, komentarzami Wydawnictwa C.H.Beck, artykułami z czasopism C.H.Beck i wzorami.

SPRAWDŹ
MODUŁY TEMATYCZNE PREMIUM

Prawo Cywilne

Moduł niezbędny w pracy każdego prawnika zajmującego się prawem prywatnym. Zawiera opracowania autorstwa największych autorytetów polskiej cywilistyki.

POSTĘPOWANIE CYWILNE

Dedykowany prawnikom biorącym udział w postępowaniach sądowych z prawa cywilnego.

Reforma KPC 2019

PRAWO RODZINNE

Moduł Prawo rodzinne oferuje pakiet komentarzy i monografii z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Treści zawierające pakiet komentarzy i monografii dotyczących szeroko ujętego prawa spółek.

PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO

Rzetelne opracowania instytucji obrotu kapitałowego, prawa bankowego oraz wielu innych ustaw o zasadniczym znaczeniu dla prawa rynku kapitałowego..

PRAWO PRACY

Zyskaj dostęp do najlepszych komentarzy do Kodeksu Pracy, innych ustaw i aktów wykonawczych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Moduł zawiera bogate i cyklicznie aktualizowane opracowania prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego a także bazę pism i wzorów.

PRAWO PODATKOWE

Regulacje podatkowe należą do przepisów najistotniejszych, a zarazem najbardziej skomplikowanych.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Moduł kluczowy w pracy prawników zajmujących się prawem nieruchomości, a także notariuszy, deweloperów, pośredników, pracowników administracji samorządowej.

PRAWO KARNE

Moduł niezwykle popularny wśród kancelarii specjalizujących się w sprawach karnych oraz sędziów i prokuratorów.

POSTĘPOWANIE KARNE

Moduł dotyczy zagadnień procesu karnego.

Reforma KPK 2019

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kwestie związane z własnością intelektualną oraz przemysłową zyskują coraz większe znaczenie w pracy prawników

MODUŁ PRAWO CYWILNE

Moduł niezbędny w pracy każdego prawnika zajmującego się prawem prywatnym. Zawiera opracowania autorstwa największych autorytetów polskiej cywilistyki: komentarze, monografie, orzecznictwo, opinie oraz wzory pism i umów z objaśnieniami.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy - Kodeks cywilny -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarze do całego Kodeksu cywilnego pod red. prof. K. Pietrzykowskiego oraz prof. E. Gniewka i prof. P. Machnikowskiego

3

komentarze i monografie do wybranych instytucji prawa cywilnego, m.in. do ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o zastawie rejestrowym

4

pełnotekstowe opinie z czasopism C.H.Beck: Monitora Prawniczego, Nieruchomości C.H.Beck, Monitora Prawa Pracy, Edukacji Prawniczej

5

odautorskie wzory pism i umów z komentarzami i objaśnieniami

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

10 tomów opublikowanych w ramach Systemu Prawa Prywatnego, w tym m.in. Prawo cywilne cz. ogólna, Tom 1 SPP pod red. prof. M. Safjana; Prawo cywilne cz. ogólna, Tom 2 SPP pod red. prof. Z. Radwańskiego; Prawo zobowiązań, Tom 5 pod red. prof. E. Łętowskiej; Prawo spadkowe, Tom 10 pod red. prof. B. Kordasiewicza

2

aktualizowany kwartalnie komentarz BeckOK® do Kodeksu cywilnego i Przepisów wprowadzających Kodeks cywilny pod red. dr. K. Osajdy

3

wyselekcjonowane orzeczenia z zakresu prawa cywilnego, opracowane i opatrzone komentarzem przez kancelarię Domański, Zakrzewski, Palinka, publikowane w dziale ius.focus

MODUŁ POSTĘPOWANIE CYWILNE

Treści dedykowane prawnikom biorącym udział w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego. Procedura cywilna - również międzynarodowa - zgłębiona i opracowana przez cenionych autorów Wydawnictwa C.H.Beck.

Omówienie całej procedury cywilnej po zmianach w 2019 r.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy - Kodeks postępowania cywilnego -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

wybór komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją m.in.: prof. K. Piaseckiego, prof. A. Zielińskiego

3

komentarze do wybranych instytucji procesowych, pozainstancyjnych środków ochrony prawnej, kosztów sądowych w sprawach cywilnych


Wersja Premium zawiera m.in.:

1

komentarz BeckOK® do Kodeksu postępowania cywilnego pod red. prof. E. Marszałkowskiej-Krześ

2

System Prawa Handlowego – wybrane tomy pod redakcją m.in.: prof. S. Włodyki, prof. T. Wiśniewskiego


MODUŁ PRAWO RODZINNE

Moduł Prawo rodzinne oferuje pakiet komentarzy i monografii z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarze do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego autorstwa
prof. K. Pietrzykowskiego oraz dr K. Gromek

3

komentarze do wybranych zagadnień prawa rodzinnego kompleksowo omawiające problematykę m.in.: pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Przepisów wprowadzających pod redakcją dr. hab. K. Osajdy

2

tomy Systemu Prawa Prywatnego poświęcone prawu rodzinnemu
i opiekuńczemu

3

komentarze do wybranych instytucji prawa rodzinnego publikowane
w ramach serii Sądowe Komentarze Tematyczne.

MODUŁ PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Treści zawierające pakiet komentarzy i monografii dotyczących szeroko ujętego prawa spółek handlowych. Szczegółowo wyjaśnia wszystkie kwestie związane z prawem handlowym.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarz do Kodeksu spółek handlowych autorstwa prof. J. Strzępki

3

kompleksowy, aktualizowany corocznie komentarz do KSH opracowany przez znakomity zespół w składzie: J. Bieniak, dr M. Bieniak, dr G. Nita-Jagielski, dr K. Oplustil, R. Pabis, dr A. Rachwał, dr M. Spyra, dr G. Suliński, dr M. Tofel, dr hab. R. Zawłocki

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

pięciotomowy komentarz do KSH pod red. prof. S. Sołtysińskiego, prof. A. Szajkowskiego, prof. A. Szumańskiego i prof. J. Szwaji

2

komentarze do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

3

System Prawa Handlowego - wybrane tomy pod red. prof. S. Włodyki

MODUŁ PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO

Rzetelne opracowania instytucji obrotu kapitałowego, prawa bankowego oraz wielu innych ustaw o zasadniczym znaczeniu dla prawa rynku kapitałowego.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy Prawo bankowe -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarze do Prawa bankowego pod red. prof. H. Gronkiewicz-Waltz

3

komentarze do Prawa wekslowego i czekowego autorstwa mec. Lidii Bagińskiej i Marka Czarneckiego

4

komentarze do wybranych instytucji obrotu kapitałowego

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

komentarze do ustaw o zasadniczym znaczeniu dla prawa rynku kapitałowego (ustawa o ofercie publicznej, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym)

2

System Prawa Prywatnego – wybrane tomy pod redakcją m.in.: prof. A. Szumańskiego, prof. S. Sołtysińskiego

MODUŁ PRAWO PRACY

Zyskaj dostęp do najlepszych komentarzy do Kodeksu pracy, innych ustaw i aktów wykonawczych.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarze do Kodeksu pracy pod red. m.in.: prof. A. Świątkowskiego, prof. J. Wratnego

3

komentarze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pod red. SSN B. Gudowskiej

4

bogaty wybór komentarzy do aktów wykonawczych i okołokodeksowych

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

komentarz do Kodeksu pracy pod redakcją prof. W. Muszalskiego

2

szeroko skomentowany pakiet ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych

3

komentarz BeckOK® do Kodeksu pracy

4

System Prawa Administracyjnego – wybrane tomy

MODUŁ PRAWO ADMINISTRACYJNE

Zawiera bogate i cyklicznie aktualizowane opracowania prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego a także bazę pism i wzorów.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicany tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnego -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarze z zakresu prawa administracyjnego materialnego

3

komentarze z zakresu prawa procesowego, m.in.:

 • Kodeks postępowania administracyjnego prof. B. Adamiak
  i † prof. J. Borkowskiego,
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji prof. R. Hausera
  i prof. Z. Leońskiego;

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

komentarze do ustaw regulujących funkcjonowanie administracji publicznej pod red. prof. B. Szmulika

2

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Red. prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

3

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Red. prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

4

komentarz BeckOK® do Kodeksu postępowania administracyjnego

5

System Prawa Administracyjnego – wybrane tomy pod redakcją m.in.: prof. Z. Niewiadomkiego, prof. R. Hausera, prof. A. Wróbla

6

Wyselekcjonowane i skomentowane przez kancelarię GWW Woźny i Wspólnicy Sp. k. orzecznictwo publikowane w dziale ius.focus.

MODUŁ PRAWO PODATKOWE

Regulacje podatkowe należą do przepisów najistotniejszych, a zarazem najbardziej skomplikowanych. Uzyskaj dostęp do najlepszych opracowań autorów będących również doświadczonymi praktykami.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicane teksty ustawy podatkowych -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

aktualizowane corocznie komentarze do głównych ustaw podatkowych:

 • ordynacja podatkowa - prof. H. Dzwonkowskiego,
 • podatki dochodowe - J. Marciniuk, W. Dmoch,
 • podatek od towarów i usług - T. Michalik;
3

monografie, analizy i artykuły z czasopism: Monitor Podatkowy, Nieruchomosci C.H.Beck

4

komentarze do podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków lokalnych

5

kierunki orzecznicze – analiza nurtów w orzecznictwie podatkowym.

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

cyklicznie aktualizowane Podatkowe Komentarze Becka do:

 • podatku VAT – J. Martini,
 • Dyrektywy VAT 2006/112,
 • kontroli skarbowej,
 • ustawy o rachunkowości,
 • Kodeksu Karnego Skarbowego;
2

komentarz BeckOK® do Podatku dochodowego od osób prawnych opracowany przez ekspertów.

3

najnowsze, istotne w sprawach podatkowych interpretacje i orzecznictwo opracowane przez zespół z PwC i publikowane wdziale ius.focus® .

MODUŁ PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Moduł kluczowy w pracy prawników zajmujących się prawem nieruchomości, a także notariuszy, deweloperów, pośredników, pracowników administracji samorządowej.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarze do ustaw regulujących proces inwestycyjny (m.in. do Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod redakcją dr. M. Nowaka)

3

bogaty wybór komentarzy dotyczących prawa mieszkaniowego

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

komentarze do Prawa budowlanego pod redakcją prof. Z. Niewiadomskiego

2

komentarze dotyczące m.in.: gospodarki nieruchomościami, prawa spółdzielczego, prawa lokalowego

3

komentarz BeckOK® obejmujący ustawy z zakresu Prawa budowlanego i nieruchomości

MODUŁ PRAWO KARNE

Moduł niezwykle popularny wśród kancelarii specjalizujących się w sprawach karnych oraz sędziów i prokuratorów. Zawarte w nim są cenione komentarze, monografie oraz opinie uznanych autorów, a także orzecznictwo i wzory pism z objaśnieniami.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy Kodeks karny -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarze do Kodeksu karnego pod red. m.in.: prof. A. Wąska i prof. R. Zawłockiego oraz prof. A. Grześkowiak i prof. K. Wiaka

3

komentarze do wybranych instytucji prawa karnego autorstwa m. in.: prof. M. Flemminga, prof. G. Rejman

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

Komentarz BeckOK® do Kodeksu karnego pod redakcją prof. R. Stefańskiego

2

System Prawa Karnego pod redakcją m.in.: prof. L. Paprzyckiego, prof. L. Gardockiego, prof. M. Melezini.

MODUŁ POSTĘPOWANIE KARNE

Omówienie procedury karnej po zmianach w 2019 r. w Systemie Legalis
Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw weszła w życie 5.10.2019 r. Zmianie ulega 101 przepisów Kodeksu postępowania karnego!

Reforma usprawnia postępowanie w sprawach karnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy karne – stąd wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy sędziów oraz nałożenia na strony – w tym pełnomocników procesowych – nowych obowiązków.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy Kodeks postępowania karnego -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarze do KPK oraz przepisów wprowadzających pod redakcją
prof. P. Hofmańskiego, E. Sadzik i dr. hab. K. Zgryzka

3

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego dr K. Boratyńskiej,
dr A. Górskiego, prof. A. Sakowicza i dr. A. Ważnego

4

bogaty wybór komentarzy do instytucji około kodeksowych.

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

komentarze do Kodeksu postępowania karnego pod red. m.in.
prof. J. Skorupki; cyklicznie aktualizowane w ramach BeckOK®

2

komentarze do Kodeksu karnego wykonawczego pod red.
prof. S. Lelentala oraz pod red. prof. J. Lachowskiego

3

wybór treści z Systemu Prawa Karnego

4

komentarze dotyczące procedury karnej publikowane w ramach Sądowych Komentarzy Tematycznych.

5

apelacje cywile i karne. Komentarz. Autor: adw. Stefan Jaworski.

6

Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji. Komentarz praktyczny. Autor: PPG w st. spoczynku Zdzisław Brodzisz.

MODUŁ PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kwestie związane z własnością intelektualną oraz przemysłową zyskują coraz większe znaczenie w pracy prawników. Bądź na bieżąco i korzystaj z opracowań największych autorytetów zawartych w module Prawo własności intelektualnej.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarze do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa prasowego, Prawa własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o dostępie do informacji publicznej

3

liczne monografie poświęcone własności intelektualnej

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

wybrane tomy z Systemu Prawa Prywatnego:

 • o Prawo autorskie, Tom 13 SPP pod redakcją prof. J. Barty,
 • o Prawo własności przemysłowej. Tom 14 a i Tom 14 b pod red. prof. R. Skubisza,
 • o Prawo konkurencji, Tom 15 SPP pod redakcją prof. M. Kępińskiego.