Lider w obszarze ochrony danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych 2018
- przygotuj sie do zmian!

Najważniejsze obszary zmian:

 • nowa rola inspektora ochrony danych,
 • podejście oparte na ryzyku (risk-based approach),
 • zmienione zasady prowadzenia baz danych,
 • nowe kontrole i system kar,
 • szczególne obszary związane z ochroną danych wrażliwych.

Umów się na spotkanie i odbierz bezpłatny dostęp do komentarzy, poradników, opinii
i artykułów problemowych, które JUŻ TERAZ pomogą uzyskać zgodności z RODO

PRZETESTUJ SYSTEM LEGALIS

Umów się na spotkanie i odbierz bezpłatny dostęp* do pełnej wersji programu

Zadzwoń:

800 800 025  |  22 311 22 22

lub zostaw nr telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą
w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17 na:

* Bezpłatny dostęp na okres 14 dni. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych. Opłata za połączenia telefoniczne pobierana jest według stawek danego operatora.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotomupoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Redakcja: dr adw. Paweł Litwiński
Autorzy: r.pr. Paweł Barta, dr adw. Maciej Kawecki

Komentarz wyjaśnia założenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz najistotniejsze problemy związane z ochroną danych osobowych. Publikacja zawiera także praktyczne wskazówki ułatwiające rozpoczęcie stosowania przepisów nowego rozporządzenia.

Aktualne i dostępne w Systemie Legalis

Komentarze do RODO

Rozporządzenie UE w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i swobodnym przepływem takich danych.
Komentarz
Redakcja: dr adw. Paweł Litwiński
Autorzy: r.pr. Paweł Barta, dr adw. Maciej Kawecki

Znajdziesz w modułach:

 • Prawo administracyjne
 • Unia Europejska
 • Prawo gospodarcze
Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej
po reformie. Komentarz do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Autor: dr hab. Mariusz KrzysztofekZnajdziesz w modułach:

 • Prawo administracyjne
 • Unia Europejska

Praktyczne poradniki do RODO

Unijna reforma ochrony danych osobowych.
Analiza zmian
Autorzy: Anna Dmochowska, Marcin Zadrożny

Znajdziesz w module:

 • Prawo administracyjne
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych. Wybrane zagadnienia
Redakcja: dr Maciej Kawecki, r.pr. Tomasz Osiej

Znajdziesz w module:

 • Prawo administracyjne

RODO w biznesie

Ochrona danych osobowych pracowników
w świetle rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Redakcja: Dominika Dörre-Kolasa

Znajdziesz w modułach:

 • Unia Europejska
 • Prawo pracy
Ochrona danych osobowych i informacji
niejawnych z uwzględnieniem ogólnego
rozporządzenia unijnego
Redakcja: r.pr. Dariusz Wociór

Znajdziesz w module:

 • Prawo administracyjne
Własność intelektualna w działalności
gospodarczej
Autorzy: dr Adrian Niewęgłowski, Iwona Nowak

Znajdziesz w module:

 • Prawo własności intelektualnej

Nowa rola Inspektora Ochrony Danych

Vademecum ABI. Część II – Przygotowanie
do roli Inspektora Ochrony Danych
Redakcja: Maciej Kołodziej
Autorzy: Tomasz Izydorczyk, adw. Michał Kluska,
Marcin Soczko, Mariusz Trajfacki, Szymon Tyniec,
LL.M. Grzegorz Wanio

Znajdziesz w module:

 • Prawo administracyjne

Nowa rola Inspektora Ochrony Danych

Ochrona danych osobowych medycznych
Autorzy: Mariusz Jagielski, Monika Krasińska,
dr adw. Paweł Litwiński, Piotr Kawczyński,
dr inż. Kajetan Wojsyk, Aneta Sieradzka,
Edyta Bielak-Jomaa, Klara Andres

Znajdziesz w module:

 • Prawo medyczne

Artykuły tematyczne z czasopism w Systemie Legalis

 • Monitor Prawniczy
 • Informacja w Administracji Publicznej
 • Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
 • Prokuratura i Prawo
 • Prawo Mediów Elektronicznych
 • Zamówienia publiczne DORADCA
 • Monitor Prawa Pracy
 • Przegląd Prawa Egzekucyjnego

RODO akt prawny – pełne brzmienie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenie Dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Znajdziesz w module:
 • Baza Prawa Systemu Legalis