Komentarze do zmian w postępowaniu
administracyjnymi sądowoadministracyjnym
od 1 czerwca 2017 r.

Największa od wielu lat nowelizacja KPA ma na celu wprowadzenie
regulacji wpływających na przyspieszenie i uczynienie efektywniejszymi
istniejących procedur ogólnoadministracyjnych, a także dodaje wiele
nowych instytucji.

Poznaj uwzględniające ją komentarze,
dostępne JUŻ TERAZ w Systemie Legalis »

PRZETESTUJ
SYSTEM LEGALIS

Umów się na spotkanie i odbierz
bezpłatny dostęp*
do pełnej wersji programu

Zadzwoń:

800 800 025  |  22 311 22 22

lub zostaw nr telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą
w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17 na:

* Bezpłatny dostęp na okres 14 dni. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych. Opłata za połączenia telefoniczne pobierana jest według stawek danego operatora.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotomupoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Moduł Prawo Administracyjne w Systemie Legalis

Zyskaj dostęp do najnowszych komentarzy do kodeksów, innych ustaw i aktów wykonawczych.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:
 1. cyklicznie aktualizowane komentarze z zakresu
  prawa administracyjnego procesowego, m.in.:
  1. komentarz do KPA autorstwa prof. B. Adamiak
   i prof. J. Borkowskiego
  2. komentarz do ustawy o postępowaniu
   egzekucyjnym w administracji prof. R. Hausera
   i prof. Z. Leońskiego
  3. komentarz do ustawy o postępowaniu
   przed sądami administracyjnymi
   prof. zw. dr. hab. R. Hausera
   i prof. zw. dr. hab. M. Wierzbowskiego;
 2. komentarze do ustaw regulujących ustrój
  administracji państwowej centralnej i terenowej
 3. monografie, opinie i artykuły z czasopism C.H. Beck:
  Nieruchomości, Monitora Podatkowego
 4. bazę pism i wzorów dotyczącą postępowania
  administracyjnego i sądowoadministracyjnego,
  w tym wzory skarg i skarg kasacyjnych
  z objaśnieniami autorstwa prof. zw. dr. hab.
  R. Hausera.
Wersja PREMIUM zawiera m.in.:
 1. komentarze do ustaw regulujących ustrój
  administracji państwowej centralnej i terenowej
  pod red. prof. B. Szmulika;
 2. Kodeks postępowania administracyjnego.
  Komentarz. Red. prof. zw. dr hab. R. Hauser,
  prof. zw. dr hab. M. Wierzbowski
 3. komentarz BeckOK® do Kodeksu postępowania
  administracyjnego - red. prof. dr hab. M. Wierzbowski i prof. dr hab. A. Wiktorowska
 4. Prawo o postępowaniu przed sądami
  administracyjnymi, 5. wyd. 2017 r. Redakcja:
  prof. dr hab. R. Hauser, prof. dr hab. M. Wierzbowski
 5. System Prawa Administracyjnego – wybrane tomy
  pod redakcją m.in.: prof. Z. Niewiadomkiego,
  prof. R. Hausera, prof. A. Wróbla,
  np. Prawo
  administracyjne materialne, SPA. Tom 7, 2. wyd. 2017 r.
 6. Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu
  administracyjnym i sądowo administracyjnym.
  Komentarz. Wzory pism i kazus. P. Gołaszewski
 7. wyselekcjonowane i skomentowane przez kancelarię
  GWW Woźny i Wspólnicy Sp. k. orzecznictwo
  publikowane w dziale ius.focus.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie największa od wielu lat nowelizacja
Kodeksu postępowania administracyjnego

Najistotniejsze zmiany to m.in.:

 • rozstrzyganie wątpliwości prawnych na korzyść strony,
 • wprowadzenie postępowania mediacyjnego,
 • możliwość milczącego załatwienia sprawy,
 • wprowadzenie postępowania uproszczonego,
 • zasady nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu.

Od 1.6. 2017 r. wchodzi także w życie ustawa nowelizująca postępowanie
przed sądami administracyjnymi.

Jest ona kolejnym etapem reformowania przepisów, zmierzającym do usprawnienia procedury
sądowoadministracyjnej.

Najistotniejsze zmiany to m.in.:

 • wprowadzenie nowego środka zaskarżenia, tj. sprzeciwu,
 • rozszerzenie możliwości orzekania przez sąd administracyjny w trybie uproszczonym,
 • likwidacja instytucji wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
 • modyfikacja postępowania mediacyjnego w toku postępowania przed sądami administracyjnymi.

Komentarze do zmian w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
od 1.6.2017 r. dostępne JUŻ TERAZ w Systemie Legalis

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Kodeks postępowania
administracyjnego. Komentarz

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Kodeks postępowania
administracyjnego. Komentarz

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi.
Komentarz

Prawo administracyjne materialne. System Prawa Administracyjnego

Prawo administracyjne
materialne. System Prawa
Administracyjnego

Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus

Sporządzanie środków zaskarżenia
w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym.
Komentarz. Wzory pism i kazus